ค่ารักษาพยาบาล

ค่าการศึกษาบุตร

ค่าช่วยเหลือบุตร

เงินทุนเลี้ยงชีพ

ผอ. ประสงค์ ชาญวิทย์การ

ผู้อำนวยการกองทุนสงเคาระห์

ประกาศกองทุนสงเคราะห์เรื่องโรงเรียนนำส่งไม่ครบถ้วน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การนำส่งเงินสะสมแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดคู่มือ   …

ประกาศกองทุนสงเคราะห์

การนำส่งเงินสะสมแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดคู่มือ   …

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศที่เกี่ยวกับศึกษาธิการจังหวัด

การส่งมอบงานและอำนาจหน้าที่การปฏิบัติงาน

/
Fidget Cube Promotion Fidget Cube Product Fidget Cube Spinner Fidget…

ช่องทางลัด

เนื้อหา

บทความ

กดไลค์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับ

Copyright@ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เเขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ติดต่อกองทุนสงเคราะห์ คลิ๊ก โทรสาร 0 2282 9579 E-mail aidfunds@hotmail.com