เบอร์ติดต่อกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน

กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ ผู้ถือเบอร์
กลุ่มงานอำนวยการ 02-282-9577 อนุชา + วัยวุฒิ
02-628-5063 ณัฐพงศ์
084-642-8991 ดวงดาว + ฉัตรชนก + ชนิดาภา
การเงินบัญชี 094-985-2962 การเงินบัญชี

กลุ่มงานเงินทุนเลี้ยงชีพ

(ครูลาออก ขอรับเงินคืน)

02-281-7158
086-780-0766   ภาคกลาง กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา พิจิตร ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
(ดวงหทัย)
086-780-0766 ภาคเหนือ (ดวงหทัย)
06-3535-6798 กรุงเทพมหานคร (ศรีวรรณ)
06-3535-6798 ภาคกลาง ปทุมธานี สมุทรปราการ ลพบุรี
(ศรีวรรณ)
094-985-1654 ภาคอีสาน (กรรณิกา)
ภาคกลาง นครสวรรค์

 

084-642-9847 ภาคใต้ ภาคตะวันออก
ภาคกลาง ชัยนาท นครนายก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
(พรวีนัส)
กลุ่มงานสวัสดิการ 02-282-9571
087-797-6925 ศิริญา + พรพิมล
094-985-5941 สุดาพร + จิดาภา
กลุ่มงานสินเชื่อ


02-628-9052
087-711-7456 กลุ่มงาน
087-798-0465 สุนิสา 
086-990-1043 เมทินี
099-735-2271 ณพพล
099-735-1172 ผกากรอง
กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ 02-628-9051
097-198-7670 ทวิน
084-642-4616 พัชยา
097-198-6768 ศันสนีย์
097-197-7684 พรวิภา
094-985-4192 กัลยกร
เบอร์ FAX 02-282-9579 02-282-2385