1. กรณี  ลืมรหัสผ่าน (Password) ให้ปฏิบัติตาม Video การใช้งานระบบ

การเข้าสู่ระบบการขอรหัสผ่านใหม่ http://122.155.201.105:8090/login_user_school.php

***** หลังจาก กดบันทึก ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง e-mail ของท่าน  (หากไม่ได้พบในกล่องจดหมาย ให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายอีกครั้ง )*****


2. กรณีเป็นผู้ใช้งานใช้ระบบใหม่ หรือต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ระบบ ให้ดำเนินการตามนี้

  1. คลิ๊กที่ลิงค์ Download

  2. หลังจาก Download แบบฟอร์มแล้ว กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารส่ง Fax  มาที่กองทุนสงเคราะห์

ขั้นตอนและเวลาการออก

  1. รอบที่ 1 คือเวลา 08.30-10.59 จะได้รับภายใน 12.00 น.

  2. รอบที่ 2 คือเวลา 11.00-15.30  จะได้รับภายใน 16.00 น.

*****เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเข้า E-mail ของท่าน กรุณาตรวจสอบในกล่องจดหมาย หรือ กล่องจดหมายขยะด้วย*****