ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ปิดสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ ) โครงการ 4 และจัดตั้งสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) โครงการ 5