ด้วย ดร.วรายุทธ์ พัฒนาศิริรักษ์ กรรมการกองทุนสงเคราะห์ ประเภทผู้แทนผู้อำนวยการ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 29/11/2562