วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๗ ปี

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ศธ. สมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโส รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุสภา

เมื่อเวลา 07.30 น. นายประสงค์ ชาญวิทย์การ ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 128 รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

ขอบคุณภาพจาก http://www.moe.go.th