ผอ.ประสงค์ ชาญวิทย์การ สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.ประสงค์ ชาญวิทย์การ สักการะพระพฤหัสบดี

 

 

 

 

ผอ.ประสงค์ ชาญวิทย์การ สักการะศาลพระชัยมงคล