การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาอาชีวเอกชนในกรุงเทพมหานคร