ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง การอบรมการเบิกค่าการศึกษาบุตรผ่านระบบออนไลน์ ของผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประจาปีการศึกษา 2561

Download จดหมายสำหรับ ศึกษาธิการจังหวัด

Download จดหมายสำหรับ โรงเรียน

Download คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร ศธจ.

Download คู่มือค่าการศึกษาบุตร(ฉบับใช้งาน)

Download คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรสำหรับโรงรียน

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น