ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง โรงเรียนที่ไม่นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์  ตามที่กฎหมายกำหนดสองเดือนติดต่อกันจำนวนสองงวดขึ้นไป
งวดเดือน เมษายา และ พฤษภาคม

พ.ศ. 2563

บัญชีรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายประกาศคลิกที่นี่(อัพเดทล่าสุดมิถุนายน 2563)คลิก