การเข้าสู้ระบบการขอรับรหัสผ่านใหม่ http://122.155.201.105:8090/login_user_school.php

หลังจากกดบันทึกข้อมูลจะถูกส่งไปยัง E-mail ของท่าน (หากยังไม่พบให้ตรวจสอบอักครั้ง)

กรณีเป็นผู้ใช้งานใช้ระบบใหม่ หรือต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ระบบ ให้ดำเนินการตามนี้

 Download แบบฟอร์มแล้ว
กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารส่ง Fax  มาที่กองทุนสงเคราะห์

ขั้นตอนและเวลาการออก

รอบที่ 1 คือเวลา 08.30-10.59 จะได้รับภายใน 12.00 น.

รอบที่ 2 คือเวลา 11.00-15.30  จะได้รับภายใน 16.00 น.

*****เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเข้า E-mail ของท่าน กรุณาตรวจสอบในกล่องจดหมาย หรือ กล่องจดหมายขยะด้วย*****

เข้าชมหน้านี้วันนี้: 7
ทั้งหมด: 1405362