20 พฤษภาคม 2567

กองทุนสงเคราะห์เข้าศึกษาแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

1 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมมอบดอกไม้ต้อนรับ นางสาวจินตนา สุชนชาติ ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์คนใหม่ และรับนโยบายการปฏิบัติงาน

รวมภาพกิจกรรม รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2567

5 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมคณะกรรมการ กองทุนสงเคราะห์ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

9 มกราคม 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2567
โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน

18 ธันวาคม 2566

คณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์, โรงเรียนพระแม่มาลีสาธร เข้าอวยพร กองทุนสงเคราะห์

เข้าชมหน้านี้วันนี้: 7
ทั้งหมด: 1201573