5 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมคณะกรรมการ กองทุนสงเคราะห์ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

9 มกราคม 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2567
โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน

2 มกราคม 2567

 ประชุมคณะกรรมการ กองทุนสงเคราะห์ โดยมี ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เป็นประธาน

18 ธันวาคม 2566

คณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์, โรงเรียนพระแม่มาลีสาธร เข้าอวยพร กองทุนสงเคราะห์

14 ธันวาคม 2566

คณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง เข้าอวยพร กองทุนสงเคราะห์

13 ธันวาคม 2566

ประชุมคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

8 ธันวาคม 2566

 กองทุนสงเคราะห์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

5 ธันวาคม 2566

 กองทุนสงเคราะห์ ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

28 พฤศจิกายน 2566

 ประชุมคณะกรรมการ กองทุนสงเคราะห์ โดยมี ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เป็นประธาน

11 ตุลาคม 2566

 ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ

21 - 23 มิถุนายน 2566

 ตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 ตุลาคม 2565

แสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายอรรถพล สังชวาสี

 

เข้าชมหน้านี้วันนี้: 22
ทั้งหมด: 939668