ค่ารักษาพยาบาล

ค่าการศึกษาบุตร

ค่าช่วยเหลือบุตร

เงินทุนเลี้ยงชีพ

ประกาศกองทุนสงเคราะห์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศที่เกี่ยวกับศึกษาธิการจังหวัด

ช่องทางลัด


เบอร์ติดต่อกลุ่มงานต่าง ๆ

เนื้อหา

บทความ

กดไลค์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับ

Copyright@ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เเขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2282 9577 โทรสาร 0 2282 9579 E-mail aidfunds@hotmail.com