วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๗ ปี

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ…