สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

โรงเรียนตายุลอิสลามตัดชื่อออกแล้วแต่โรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ที่สอนปัจจุบันจะส่งเงินสมทบ 3%ไม่ได้   

นูรอยาตี ซือรี 12/1 30/11/2015 30/11/2015 14:48

ขอUsername และPassword หน่อยครับ   

Mdanai 14/1 30/11/2015 30/11/2015 14:44

ขอ user และ password ค่ะ   

NUTVIGORN 28/2 30/11/2015 30/11/2015 14:20

มีชื่อซํ้าซ้อนกับโรงเรียนเก่าจะส่งเงินสมทบไม่ได้   

นูรอยาตี ซือรี 12/1 30/11/2015 30/11/2015 14:08

สอบถามการลบชื่อครูออกผิด   

Rumpeung 17/1 30/11/2015 30/11/2015 14:06

ลบรายชื่อครูออกผิด  

Rumpeung 2/0 30/11/2015 30/11/2015 13:53

ร.ร.ดาราวิทยา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส   

นายสาการียา เจ๊ะเต๊ 13/1 30/11/2015 30/11/2015 12:05

ขอ Username และ password ค่ะ   

ณิชาทิพย์ 13/1 30/11/2015 30/11/2015 12:03

ขอ usernameและpassword  

PEN 42/4 27/11/2015 30/11/2015 11:49

การนำส่งเงิน3% กรณีตัดชื่อครูแล้วแต่ระบบยังไม่ตัด รหัส 10100173 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา เขตยานนาวา   

โรงเรียนสารสาสน์พิทย 16/1 30/11/2015 30/11/2015 11:11