สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 6/2559

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 6/2559

รมว.ศธ. กล่าวว่า กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ (Private Teacher Aid Fund) เป็นกองทุนสงเคราะห์ เดิมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...

อ่านต่อ

บทความ

คลิป VDO สอนการใช้ระบบการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ On line อินเตอร์เน็ต Web application

Download คู่มือการใช้งานระบบ คลิกที่นี่

อ่านต่อ
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

เว็บมาสเตอร์ 34124/0 26/01/2015 26/01/2015 23:41

สินเชื่อเงินกู้โครงการ 3

ครูเอกชน 4781/153 09/03/2016 23/06/2017 22:39

จะให้ใช้วันที่1พ.ย.58 แต่Username และPassword ยังไม่ส่งมาเลย

Pim 5827/411 26/10/2015 23/06/2017 22:36

ทำเรื่องถอนเงินสะสม

รัตนา 34/1 20/06/2017 23/06/2017 15:50

สอบถามการรับเงินเลี้ยงชีพ 3%

สิริวรรธน์ 24/2 23/06/2017 23/06/2017 15:48

ชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ (ค่ารักษาพยาบาล กรณีไข้ใน)

Roteefah 315/8 08/02/2017 23/06/2017 14:51

สอบถามเช็คสถานะการขอเงินทุนเลี้ยงชีพ

นายณรงค์ชัย พันธ์ไทย 75/3 19/06/2017 23/06/2017 13:47

ขอคืนเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์

นายเอกนรินทร์ 48/2 19/06/2017 22/06/2017 17:26

รบกวนตรวจสอบข้อมูลการขอเงิน 3% คืน

สุรพันธ์ วิจิตรศักดิ 58/1 19/06/2017 22/06/2017 17:07

สอบถามยอดเงิน สะสม

ธีรศัีกดิ์ 35/1 20/06/2017 22/06/2017 13:53

ขอสอบถามยอดเงินสะสม3%ที่จะได้ค่ะ ทำเรื่องเรียบร้อยแล้ว

สาลินี 222/4 23/05/2017 22/06/2017 10:39

สอบถามยอดเงินกู้

เพลินพิศ เสมาคำ 26/2 21/06/2017 22/06/2017 09:39

ติดตามเรื่องเงินลาออกค่ะ

นิสรา 1207/19 17/02/2015 21/06/2017 16:10

เรียนเว็บมาสเตอร์ กองทุนสงเคราะห์ฯ

สุรพันธ์ วิจิตรศักดิ์ 22/0 21/06/2017 21/06/2017 11:25

ส่งสำเนา เอกสาร หลักฐาน ใบนำส่งเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

สัมพันธ์ ขันธิกุล 35/1 20/06/2017 20/06/2017 15:26

สอบถามวันที่รับเงิน3%คืน

อัญชลีรัตน์ รัตวาล 143/3 07/06/2017 19/06/2017 12:18

ส่งเงินสมทบ

พรพิศ ทองใบ 52/2 11/06/2017 13/06/2017 21:47

ขอเบิกเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จิณณะ พันธ์แก่น 88/2 12/06/2017 12/06/2017 15:13

ขอเบิกเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จิณณะ พันธ์แก่น 102/1 12/06/2017 12/06/2017 14:34

ชำระเงินกู้3%

นางยุพา บุษราคำ 59/1 09/06/2017 12/06/2017 13:35