ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ชะลอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) รายใหม่ สำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถหักเงินสมาชิกที่มีภาระเงินกู้คืนให้กองทุนสงเคราะห์

Download ประกาศคลิกที่นี่