ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง โรงเรียนที่ไม่นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์  ตามที่กฎหมายกำหนดสองเดือนติดต่อกันจำนวนสองงวดขึ้นไป
งวดเดือน ธันวาคม และ มกราคม

พ.ศ. 2561 (ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562)

บัญชีรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายประกาศคลิกที่นี่(อัพเดทล่าสุด,กุมภาพันธ์2562)คลิก