ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง โรงเรียนที่ไม่นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์  ตามที่กฎหมายกำหนดสองเดือนติดต่อกันจำนวนสองงวดขึ้นไป
งวดเดือน มีนาคม และ เมษายน

พ.ศ. 2562

บัญชีรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายประกาศคลิกที่นี่(อัพเดทล่าสุด,พฤษภาคม2562)คลิก