กองทุนสงเคราะห์ขอเเสดงความยินดีกับท่าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และท่านกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน