การขอ username และ password ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการ  ในกรณี ขอใหม่ ลืม หรือเปลี่ยนผู้ใช้ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. คลิ๊กที่ลิงค์ Download

  2. หลังจาก Download แบบฟอร์มแล้ว กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารที่กองทุนสงเคราะห์ขอ

  3. ส่งมาที่เบอร์ fax ที่แนบไว้

ข้นตอนและเวลาการออก

  1. เวลาที่ให้ครูส่งแบบฟอร์มรอบที่ 1 คือเวลา 08.30-11.00 จะออกให้ภายใน 12.00 น.

    เวลาที่ให้ครูส่งแบบฟอร์มรอบที่ 2 คือเวลา 13.00-15.30  จะออกให้ภายใน 16.00 น.

*****เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเข้า E-mail กรุณาตรวจสอบให้ครบถ้วน ข้อมูลอาจอยู่ใน ถังขยะ ของ E-mail ดังนั้นรบกวนผู้ขอ ตรวจสอบตามเวลาที่แจ้งข้างต้น (ค้นหาในเมลขยะด้วย)*****