ค่ารักษาพยาบาล

ค่าการศึกษาบุตร

ค่าช่วยเหลือบุตร

เงินทุนเลี้ยงชีพ

ผอ. ประสงค์ ชาญวิทย์การ

ผู้อำนวยการกองทุนสงเคาระห์

Copyright@ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เเขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ติดต่อกองทุนสงเคราะห์ คลิ๊ก โทรสาร 0 2282 9579 E-mail aidfunds@hotmail.comประกาศเพื่อทราบ
กองทุนสงเคราะห์ปรับค่ารักษาพยาบาล
จากเดิม 100,000 เป็น 150,000 บาท
มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่


กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ